Rajneish and Daya to perform the elimination task: Ep-10,Khatron Ke Khiladi #Seg 8
April 20th, 2014
Rajneish and Daya to perform the elimination task: Ep-10,Khatron Ke Khiladi #Seg 8