• Sapna Pabbi
  • Sapna Pabbi

  • Gender : Female
  • Sapna Pabbi as Kiran Rathod in 24 Season 2